Smart Server Online : สมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์ คือระบบออนไลน์โปรแกรมบัญชี โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์สำหรับองกร์ Private Cloud เพื่อรองรองรับระบบบัญชีออนไลน์

                 "Smart Server Online หรือระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ " คือ ระบบคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud ) สำหรับธุรกิจออกแบบมาเพื่อรองรับกับระบบโปรแกรมบัญชี ให้เชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์ หรือ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในองค์กรของลูกค้า ให้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย จากทุกที่ ทุกเวลา โดยระบบ Server ตั้งอยู่ ณ สำนักงานของลูกค้าเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานของท่าน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างสะดวกด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตามโครงสร้างพื้นฐานที่ลูกค้ามีอยู่ ประกอบไปด้วย

1. ระบบ Internet ทั้ง ADSL,Lead Line ฝั่งต้นทาง คือสำนักงานใหญ่ของลูกค้า ฝั่งปลายทาง อินเตอร์เน็ตทั่วไป หรือระบบ 3G,4G ผ่านโทรศัพท์มือถือ

2. Computer Server ( Smart Cloud Server Online คือ เซอร์เวอร์ ออนไลน์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานมีระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานและปรับระบบให้เชื่อมต่องานออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว )

3. การจัดการอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Router Configuration )

4. การเพิ่มระบบความปลอดภัย (ระบบยืนยันตัวตน Authentication, การเข้ารหัสข้อมูลSecure Sockets Layer (SSL) การควบคุมช่องทางการสื่อสาร Firewall Security)

5. โปรแกรมเชื่อมต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไอสมาร์ท คอนเน็คชั่น ( iSmart Connection )

ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นเทคโนโลยี แบบ คลาวด์ส่วนตัว ( Private Cloud ) เพื่อจุดประสงค์หลักในการใช้งานกับโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป ทั่วไปให้สามารถ ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียกใช้งานโปรแกรมจากที่ไหนก็ได้เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Anywhere Internet Access) พร้อมบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษา และบริการดูแลหลังการขาย ทำให้ลูกค้าใช้งานระบบโปรแกรมบัญชีผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือ ลูกค้ามีสาขาย่อย หรือ การทำงานนอกสถานที่ โดยที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีและความรู้ทางเทคโนโลยมี มากนัก ก็สามารถที่จะมีระบบออนไลน์ให้กับธุรกิจหรือองค์กร ภายใต้งบประมาณการลงทุนตามความเหมาะสมสามารถเป็นเจ้าของได้ (Ownership ) แม้ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรข้ามชาติ ซึ่งเราได้นำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้กันในกลุ่มธุรกิจธนาคาร หรือบริษัทมหาชน ให้ลูกค้าทั่วไปได้เข้าถึงในราคาคนไทย ในเทคโนโลยีที่เทียบเท่าซึ่งโดยปกติแล้วต้องลงทุนด้วยงบประมาณที่สูงมาก ต้องอาศัยทีมวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ทางทีมงานได้ตะหนักถึงการพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานด้านโปรแกรมบัญชี ให้รองรับการออนไลน์และให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของคนไทย จึงพัฒนาระบบ Smart Cloud Server Online ขึ้นมาเป็นรายแรกและรายเดียว โดยการนำเทคโนโลยี ระดับเอ็นเตอร์ไพร์ มาเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบ ให้เหมาะสมกับระบบงานของคนไทยให้ประยุกต์ใช้งานด้านการออนไลน์ กับโปรแกรมบัญชีที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสม ทำให้ไม่ต้องปรับรูปแบบการใช้ หรือเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่แต่อย่างใด รองรับโปรแกรมบัญชีทีมีอยู่แล้ว ให้ทำงานผ่านระบบออนไลน์อย่างราบรื่นและคุ้มค่าการลงทุน ภายใต้สภาวะแวดล้อมการแข็งขันในปัจจุบัน ลูกค้าเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด 100% ทั้งระบบโปรแกรมบัญชี และระบบเซอเวอร์ออนไลน์ Smart Cloud Server Online (SCS) ระบบงานทั้งหมดติดตั้ง อยู่ ณ สำนักงานของลูกค้า หรือสถานที่ลูกค้ากำหนด ข้อมูลสำคัญทางระบบบัญชีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของลูกค้าตลอดเวลา สามารถบริหารจัดการระบบได้ด้วยตนเองไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญหรือระบบงานบัญชี ซื่งเป็นหัวใจของธุรกิจ จะตกอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นซึ่งไม่สามารถไว้วางใจได้ และอาจมีปัญหาข้อมูลรั่วไหล และไม่สามารถการควบคุมหรือต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญทางบัญชี โดยเราจะเป็นเพียงที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงให้ท่านเท่านั้น เพื่อคอยช่วยเหลือในการดูแลระบบที่เป็นพื้นฐานเท่านั้นและท่านสามารถควบคุมความปลอดภัยโดยท่านเองทั้งหมดและสามารถจะให้ระบบงานเป็นออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ (ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ) ซึ่งกำหนดช่วงเวลาทำงานตามต้องการได้ เช่น ระบบทำงานเฉพาะวันทำการจันทร์ถึงเสาร์ ปิดระบบทุกเที่่ยงคืน หรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เป็นต้น ระบบออนไลน์ ที่ท่านสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวท่านเอง 100%


 

เงื่อนไขการให้บริการการจัดทำระบบบัญชี ออนไลน์

 
โปรแกรมบัญชี Express Online ,Express Private Cloud
 
 

                 บริษัทไอซีทีบิซจำกัด โดยทีมงาน SIAMICT.COM ให้บริการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี Online หรือ การเชื่อมต่อระบบบัญชี Express หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ระหว่างสาขา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าและองค์กร เพื่อตอบโจทย์การทำงานของท่าน ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีระดับสูงที่องกรณ์ระดับเอ็นเตอร์ไพรส์หรือบริษัทข้ามชาติใช้เป็นระบบดำเนินงาน มาประยุกต์ให้กับองค์กรเอสเอ็มอีของประเทศไทย ได้เข้าถึงเทคโนโลยี ในราคาที่ลูกค้าคนไทยสัมผัสได้ และสามารถลงทุนและเป็นเจ้าของได้ เข้าถึงได้ในยุคเศรษกิจปัจจุบัน และมีค่าดำเนินงานที่คุ้มค่าในการลงทุน ประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายในการเดินทางและประหยัดค่าขนส่งที่สูง ระบบงานเป็นหนึ่งเดียว บริหารจัดการระบบสต็อก ระบบสินค้าคงคลัง และตรวจสอบการทำงานของระบบโปรแกรมบัญชี เพื่อวิเคราะห์วางแผนดำเนินเงานได้อย่างรวดเร็ว โดยได้จัดรูปแบบในการให้บริการหลากหลาย Package ให้ลูกค้าได้เลือกอย่างเหมาะสมต่อองค์กรของท่าน โดยการจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ (Smart Cloud Server Online และระบบบัญชีออนไลน์แพ็คเก็จต่างๆ ไว้ให้อย่างเหมาะสมกับขนาดองค์กรและงบประมาณการลงทุน ซึ่มีองค์ประกอบหลักอยู่ด้วยกัน 3 ประการคือ

  1. ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ให้บริการ Online สำหรับผู้ใช้งานในระบบทั้ง Express Server หรือ Online Server และระบบ LAN ภายในพร้อมทั้งอุปกรณ์
  2. คุณภาพของเครื่อข่ายผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต สายสัญญาณ ระยะทางระหว่างศูนย์กระจายสัญญาณและสำนักงานของลูกค้า จึงควรตรวจสอบคุณภาพของสัญญาณ และสอบถามกับผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Services Provider หรือ ISP)ถึงความเร็วในการเชื่อมต่อและความนิ่งของสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็น ระบบ ADSL หรือ Lease Line หรือสัญญาณ 3G กรณี 3G หรือ Wifi ทางทีมงานขอแนะนำให้ท่านจัดทำเป็นฝั่งสาขา เพราะคุณภาพของสัญญาณ ณ ปัจจุบัน ยังคงไม่ดีพอที่จะทำเป็นจุดให้บริการกับสาขาย่อย
  3. กรณีลูกค้ามีสาขามากกว่า 3 สาขา หรือผู้ใช้งานในระบบ Online มากกว่า 15 ท่านเชื่อมต่อสัญญาณพร้อมๆ กันโปรดแจ้งทีมงานให้ทราบเพื่อจะได้แนะนำหรือเสนอโซลูชันที่เหมาะสมกับความต้องการของท่านต่อไป

 

ติดต่อขอใบเสนอราคา โทร. 089-223-9679, 02-116-4859 หรือส่ง Email มาที่ online@siamict.com

Smart Server Online : สมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ คือระบบคราวด์ส่วนตัว Private Cloud สำหรับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ รองรับทุกโปรแกรมบัญชี

      

สมาร์ทสตาร์ทอัพ เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์
Startup PC Online (SPO)
ราคา 49,900 บาท
** ชุดเสนอราคา รองรับระบบออนไลน์ขนาดเล็ก **
*เป็น PC Windows 7*

 

Smart Startup Server Online

เฉพาะสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์

ราคา 45,900 บาท

** สั่งซื้อ,โอนเงินเต็มจำนวน **

 


 

 

สมาร์ทเซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์
Smart Server Online (SSO)
ราคา 59,900 บาท
** ชุดเสนอราคา รองรับระบบออนไลน์ทุกระบบ **
*Windows Server 2012*

Smart Server Online

เฉพาะสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์

ราคา 55,900 บาท

**ชุดส่งไปรษณีย์ เท่านั้น ** รองรับระบบออนไลน์ทุกระบบ

โอนเงินเต็มจำนวนเท่านั้น

 

 

 

               หมายเหตุ :

                  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าโปรแกรมบัญชี ของท่านและโปรแกรมต่างๆ หรือลิขลิทธิ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ลูกค้ามีโปรแกรมบัญชีเป็นของตนเอง )
                 กรณีลูกค้าสั่งซื้อโปรแกรมบัญชีต่างๆจากทางร้าน พร้อมซื้อสตาร์ทอัพเซิร์ฟเวอร์ ระบบบัญชีออนไลน์ บริษัทฯ มีส่วนลดพิเศษให้เพิ่มเติมจากราคาปกติ

                  ฟรีค่าจัดส่งพัสดุทั่วประเทศ ไม่รวมค่าเดินทางกรณีต้อง OnSite โดยไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางกรณีลูกค้าต่างจังหวัดหากจำเป็นต้องเข้าไปติดตั้งหรือแก้ไข ณ ไซต์งานหรือสาขาของลูกค้า
                  การจัดทำระบบโปรแกรมบัญชี Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]
                  เครื่องคอมพิวเตอร์ใน Package ทำหน้าที่เป็น Online Server รองรับระบบโปรแกรมบัญชี Online เท่านั้น หากติดตั้งโปรแกรมบัญชีต่างๆ เช่น โปรแกรมบัญชี CD Organizer,Win Speed,Business Pluse หรือ Express ร่วมด้วย จะทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบลดลง ควรแยก Online Server เพื่อความปลอดภัยของระบบและความเสถียรของระบบโดยรวม               ข้อดี
                  ลูกค้าควบคุมดูแลระบบงาน ของลูกได้เองข้อมูลตั้งอยู่ที่ ออฟฟิศ ลูกค้าเอง ควบคุมข้อมูลภายในองค์กรได้ดี
                  ระบบมีความปลอดภัย เนื่องจากสามารถกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อรักษา ความปลอดภัยของข้อมูล พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย 3 ชั้น ประกอบด้วย
                 1.ระบบความปลอดภัยจากระบบ Password ของโปรแกรมบัญชีเอง(ขึ้นอยู่กับความสามารถของโปรแกรมบัญชี ถ้าโปรแกรมบัญชี นั้นใช้ระบบฐานข้อมูลที่เป็นระบบ SQL Server เช่น MS SQL,Oracle,MySql ก็จะมีความปลอดภัยสูง หากใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ File Base ความปลอดภัยจะน้อยลงมา ขึ้นอยู่กับความสามารถของ โปรแกรมบัญชี แต่ละราย

                 2.การเข้ารหัสข้อมูลภายในด้วย Secure Sockets Layer (SSL) ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เข้ารหัสข้อมูลแบบ RSA (2048 Bits) อาจขอใบรับรองจากผู้ให้บริการที่เป็นที่ยอมรับได้ เช่น SSL Certificates provieder เช่น Network Solution,Symantec,Entruse, Thawte,GeoTruse เป็นต้น
                 3.การเพิ่มความปลอดภัยในช่องทางการติดต่อสือสารผ่านระบบ TCP/IP หรือเข้ารหัสด้วยโครงสร้างการเชื่อมต่อแบบ Private Cloud (ระบบคลาวน์ส่วนตัว ของลูกค้าเอง ระบบงานทั้งหมดติดตั้งอยู่ที่สำนักงานของลูกค้าเอง เชื่อมต่อผ่านระบบเน็ตบ้านทั่วไป ADSL ) ระบบ Smart Online Server ได้รวมระบบความปลอดภัย ไว้อย่างสมบูรณ์ ด้วย ระบบป้องกันไวรัสเข้าถึง ระบบควบคุมผู้ใช้งานออนไลน์ ระบบเข้ารหัสข้อมูล ระบบไฟวอล จึงมันใจได้ว่าข้อมูลของลูกค้า จะมีความปลอดภัย และไม่มีไวรัสรบกวน อย่างแน่นอน จากกระบวนการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว จึงทำให้ลูกค้าวางใจได้ถึงความปลอดภัยในการจัดทำระบบออนไลน์ของทางทีมงาน

                  รองรับปริมาณผู้ใช้งานออนไลน์ได้คราวละหลายคน และไม่กระทบกับผู้ใช้งานหลักภายในองค์กร

Smart Server Online สมาร์ท์เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ เรากล้ารับประกันคุณภาพและความพึงพอใจในตัวสินค้า รับประกันคืนเงินหากไม่สามารถใช้งานได้จริง

( *** ภายใต้เงื่อนใขการรับประกันสินค้าภายในระยะเวลา 15 วัน หลังจากวันที่ส่งมอบสินค้าแล้วเท่านั้น *** )

Promotion Relate date : 27/1/2559

 
ลูกค้าใช้ SERVER ที่มีอยู่เดิม ( ทางทีมงานไม่แนะนำเพราะอาจกระทบระบบงานเดิมของท่านได้ และความปลอดภัยอาจไม่ได้มาตรฐาน)
 

 

ACC-ONLINE Package S

รองรับกลุ่มลูกค้า SME เท่านั้น

โทรสอบถามราคา

 

Mobile. 089 223 9679 ,Tel. 02-116-4859

Online Accounting Package


 

 

    หมายเหตุ : โทรสอบถามราคา เพื่อเสนอราคาให้เหมาะสมกับระบบงานที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมของระบบงานลูกค้าแต่ละราย

                  รองรับการทำงานนอกสถานที่ ** ไม่เน้นการพิมพ์งาน ไม่จำกัดอุปกรณ์การเชื่่อมต่อ รองรับ Notebook ,ipad ,SmartPhone

                  ลูกค้ามีโปรแกรมบัญชี ใช้งานอยู่แล้ว และรองรับระบบ LAN
                  ทางทีมงานขอดูรายละเอียดอุปกรณ์ หรือสภาพอุปกรณ์ ก่อนจะดำเนินการให้ อาจมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
                 
กรณีลูกค้าสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี express หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ ที่บริษัทจำหน่ายด้วย พร้อม Package Online หรือเครืองคอมพิวเตอร์ Server พร้อมจัดทำระบบบัญชีออนไลน์ บริษัท ฯ อาจมีส่วนลดเพิ่มเติม หรือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นตามช่วงเวลาที่จัดตามช่วงเวลา
                  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางกรณีลูกค้าต่างจังหวัด
                  การจัดทำระบบ Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]

                  ระบบความปลอดภัย น้อยกว่า สมาร์ท ออนไลน์ เซอเวอร์ เพราะระบบหลักขึ้นอยู่กับ Windows ของลูกค้า และอาจกระทบกับระบบงานเดิมของลูกค้าได้ ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันมาตรฐาน ความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ แต่เนื่องจากอาจเกิดความบกพร่อง หรือเกิดปัญหา จากการติดตั้งโปรแกรม หรือ ระบบปฏิบัติการ Windows ของท่านอาจผิดลิขสิทธิ์ และ เวอร์ชั่นไม่ตรงตามมาตรฐาน ที่รองรับได้ และไม่มีความปลอดภัยหรือมีช่องโหว่หรือเกิดปัญหาอยู่ อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลต่อการทำงาน หรือแสดงอาการออกมา ทางทีมงานอาจแก้ไขปัญหาได้เพียงอาการที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถ ควมคุมให้ได้ตามมาตรฐานของระบบออนไลน์ได้ ลูกค้าพึงตระหนักและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจตามมาได้ จึงแจ้งมาให้รับทราบและเข้าใจ หากท่านต้องการให้ทางทีมงานเป็นผู้จัดทำระบบออนไลน์ สำหรับองค์กรของท่าน โดยไม่ได้ใช้ สมาร์ท ออนไลน์ เซอเวอร์

 

 


ACC-ONLINE Package M
สำหรับองค์กรขนาดกลาง

 

โทรสอบถามราคา

 

Mobile. 089 223 9679 ,Tel. 02-116-4859

Online Accounting Package

 

        หมายเหตุ : โทรสอบถามราคา เพื่อเสนอราคาให้เหมาะสมกับระบบงานที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมของระบบงานลูกค้าแต่ละราย

                  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าโปรแกรมบัญชีอื่น ๆ และลิขสิทธิ์ของโปรแกรมอื่น ๆ (ถ้ามี)
                  ทางทีมงานขอดูรายละเอียดอุปกรณ์ หรือสภาพอุปกรณ์ ก่อนจะดำเนินการให้ อาจมีการจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหากมีความจำเป็น
                 
กรณีลูกค้าสั่งซื้อระบบโปรแกรมบัญชี express,หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ พร้อม Server พร้อมจัดทำระบบบัญชีออนไลน์ บริษัท ฯ ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับค่าจัดทำระบบออนไลน์ หรือส่วนลดเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นตามช่วงเวลาทีบริษัทจัดให้กับลูกค้า
                  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง กรณีลูกค้าต่างจังหวัด
                  การจัดทำระบบ Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมี ระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]


                  ระบบความปลอดภัย น้อยกว่า สมาร์ทคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ ออนไลน์ เพราะระบบหลักขึ้นอยู่กับ Windows ของลูกค้า และอาจกระทบกับระบบงานเดิมของลูกค้าได้ ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันมาตรฐาน ความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ แต่เนื่องจากอาจเกิดความบกพร่อง หรือเกิดปัญหา จากการติดตั้งโปรแกรม หรือ ระบบปฏิบัติการ Windows ของท่านอาจผิดลิขสิทธิ์ และ เวอร์ชั่นไม่ตรงตามมาตรฐาน ที่รองรับได้ และไม่มีความปลอดภัยหรือมีช่องโหว่หรือเกิดปัญหาอยู่ อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลต่อการทำงาน หรือแสดงอาการออกมา ทางทีมงานอาจแก้ไขปัญหาได้เพียงอาการที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถ ควมคุมให้ได้ตามมาตรฐานของระบบออนไลน์ได้ ลูกค้าพึงตระหนักและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจตามมาได้ จึงแจ้งมาให้รับทราบและเข้าใจ หากท่านต้องการให้ทางทีมงานเป็นผู้จัดทำระบบออนไลน์ สำหรับองค์กรของท่าน โดยไม่ได้ใช้ สมาร์ท ออนไลน์ เซอเวอร์

 

 

ACC-ONLINE Package L

สำหรับองค์กรทั่วไป

โทรสอบถามราคา

 

Mobile. 089 223 9679 ,Tel. 02-116-4859


Online Accounting Package

 

        หมายเหตุ : โทรสอบถามราคา เพื่อเสนอราคาให้เหมาะสมกับระบบงานที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมของระบบงานลูกค้าแต่ละราย

                  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าระบบโปรแกรมบัญชี Online หรือลูกค้ามีระบบโปรแกรมบัญชี Online อยู่แล้ว รองรับทั้งระบบ Windows
                  กรณีลูกค้าสั่งซื้อระบบโปรแกรมบัญชี express,หรือโปรแกรมบัญชีอื่นๆ พร้อม Server พร้อมจัดทำระบบบัญชีออนไลน์ บริษัท ฯ ให้ส่วนลดพิเศษสำหรับค่าจัดทำระบบออนไลน์ หรือส่วนลดเพิ่มเติม ซึ่งขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นตามช่วงเวลาทีบริษัทจัดให้กับลูกค้า

                  จำนวนผู้ใงานะระบบออนไลน์ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ Server และระบบ Networkของลูกค้าเป็นหลัก
                  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางกรณีลูกค้าต่างจังหวัด
                  การจัดทำระบบ Online อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ลูกค้าต้องมีระบบอินเตอร์เน็ตและสามารถใช้งานได้ปกติ [ADSL]


                  ระบบความปลอดภัย น้อยกว่า สมาร์ทคลาวด์ เซอเวอร์ ออนไลน์ เพราะระบบหลักขึ้นอยู่กับ Windows ของลูกค้า และอาจกระทบกับระบบงานเดิมของลูกค้าได้ ทางทีมงาน ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับประกันมาตรฐาน ความปลอดภัย ถึงแม้ว่าจะจัดซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ แต่เนื่องจากอาจเกิดความบกพร่อง หรือเกิดปัญหา จากการติดตั้งโปรแกรม หรือ ระบบปฏิบัติการ Windows ของท่านอาจผิดลิขสิทธิ์ และ เวอร์ชั่นไม่ตรงตามมาตรฐาน ที่รองรับได้ และไม่มีความปลอดภัยหรือมีช่องโหว่หรือเกิดปัญหาอยู่ อยู่ก่อนแล้ว แต่ยังไม่ส่งผลต่อการทำงาน หรือแสดงอาการออกมา ทางทีมงานอาจแก้ไขปัญหาได้เพียงอาการที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถ ควมคุมให้ได้ตามมาตรฐานของระบบออนไลน์ได้ ลูกค้าพึงตระหนักและคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจตามมาได้ จึงแจ้งมาให้รับทราบและเข้าใจ หากท่านต้องการให้ทางทีมงานเป็นผู้จัดทำระบบออนไลน์ สำหรับองค์กรของท่าน โดยไม่ได้ใช้ สมาร์ท ออนไลน์ เซอเวอร์

 

 
 
ลูกค้า โปรเจ็ค ระบบงานมีความซับซ้อน หลายสาขา ผู้ใช้งานจำนวนมากกว่า 30 คน โทรสอบถาม คุณสมาร์ท 089 223 9679 เท่านั้น
 
 
ติดต่อขอใบเสนอราคา โทร. 089-223-9679, 02-116-4859 หรือส่งอีเมล์ที่ online@siamict.com Line id : 0892239679

 

* กรณีไม่สั้งซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ทางร้านสยามไอซีทีดอทคอมขอสงวนสิทธิ์จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้าตามความเหมาะสมตามระบบงานและความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

** ระบบงานเป็นของลูกค้า 100% และลูกค้าสามารถทำงานได้จริง พร้อมใบรับประกันหลังการขาย ###

*** การสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ หมายถึงลูกค้า ดาวน์โหลดใบเสนอราคา หรือสือสารทางอีเมล์ หรือ ทางโปรแกรมไลน์ LINE , WeChat , Skype, Facebook หรือโทรสอบถามรายละเอียด แล้วโอนเงินชำระค่าสินค้าหรือบริการเต็มจำนวนทั้งหมด 100% ก่อนส่งมอบสินค้าหรือบริการ เท่าน้น

 

Relate Date : 27/1/2559 .
เว็บไซต์ในเครือ
http://www.ictbiz.co.th

พันธมิตรการค้า
โปรแกรมบัญชี
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจก่อสร้าง
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมา-ขายไป
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขนส่งสินค้า
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจบริการ
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจเช่าซื้อ
โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจขายฝาก

ติดต่อบริษัท
ขอใบเสนอราคาโปรแกรมบัญชี
ขอใบเสนอราคาระบบบัญชี online
ขอ DEMO โปรแกรม
แผนที่บริษัท
ลองทะเบียนจองสิทธิอบรม

โปรแกรม express online , โปรแกรมบัญชี express ,ระบบบัญชี express ผ่านเน็ต, โปรแกรม express ระหว่างสาขา,ระบบ express online ,Express Online ระหว่างสาขา ,โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express รับวางระบบ express และ Network

CopyRight 2012© www.siamict.com
Contact Us : online@siamict.com