โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส หรือ โปรแกรม Express

โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเอ็กซ์เพรส หรือ โปรแกรมบัญชี Express

โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ดีโปรแกรมหนึ่งของคนไทยที่เป็นโปรแกรมมาตรฐาน มีจุดเด่น ที่สุดอยู่ 3 อย่าง 1. คือเป็นโปรแกรมบัญชีที่ใช้งานง่าย 2.เป็นโปรแกรมบัญชีที่มีทีมบริการที่ดีที่สุดของไทย 3. เป็นโปรแกรมบัญชี ที่แพร่หลายและได้รับการยอมรับจากผู้ใช้งานคนไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนักบัญชีและผู้ใช้งานทั่วไปอย่างมากมาย ทางเว็ปสยามไอซีที เป็นตัวแทนจำหน่ายให้โปรแกรมบัญชี Express มาเป็นเวลากว่า  10 ปี จนมีลูกค้าที่เราจำหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ หลังการขาย มาแล้ว กว่า 1,000 ไลเซ็นต์ ในแต่ละปี เราติดตั้งและให้บริการให้ลูกค้ามากว่า รอ้ยกว่ารายต่อปี เพราะเราเข้าใจในคุณสมบัติโปรแกรม และมีความเชี่ยวชาญ พร้อมทีมงานตั้งแต่ ทีมงานติดตั้งโปรแกรมบัญชี ทีมงานบริการหลังการขาย ทีมงานอบรมประยุกต์ใช้ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบงานบัญชีที่ประยุกต์ใช้โปรแรมบัญชี Express ให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน ร้อยเปอร์เซ็นต์ ให้เข้ากับระบบงานหรือธุรกิจของลูกค้ามากที่สุด  โดยลูกค้ายังคงสิทธิ์ประโยชน์เหมือนสั่งซื้อโปรแกรมบัญชี โดยตรงกับทางบริษัทเอ็กซ์เพรส ซอร์ฟแวร์ กรุ๊ฟ ทุกประการ อีกทั้งทางทีมงาน ยังมีการเพิ่มเติมเรื่องการดูแลหลังการขายด้านการติดตั้ง การวางระบบคอมพิวเตอร์ การวางระบบโปรแกรมบัญชี โดยการวิเคราะห์ระบบงาน และประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี Express โดยมีการอบรมแบบพิเศษให้กับลูกค้า ด้วยคอร์สอบรมที่จัดหาทีมวิทยากร ที่เชี่ยวชาญโปรแกรมบัญชี และช่วยเหลือลูกค้าอย่างจริงจัง ตามความเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

 โปรแกรมบัญชี Express นับว่าเป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่มีผู้ใช้งานจำนวนมากซึ่งขณะนี้ประมาณ 70,000 ราย (อ้างอิงตัวเลขจากทางบริษัทเอ็กซ์เพรส ซอฟท์ แวร์ กรุ๊ป จำกัด ) แต่เพราะเราเข้าใจดีว่าการดำเนินธุรกิจที่ดีต้องเน้นประสิทธิภาพพร้อมกับการแข็งขันกับเวลาและคู่แข็งเพื่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้าที่ต้องการนำโปรแกรมบัญชี มาประยุกต์ใช้งาน แต่สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดการวางระบบคอมพิวเตอร์ วางระบบเน็ตเวิร์ค ที่ดีและมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้น ทางร้านสยามไอซีทีดอทคอม มีความชำนาญในโปแรกรมบัญชี Express ให้ที่เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มธุรกิจ  โดยบริการหลักที่สำคัญในขณะนี้ด้วย ประกอบด้วยบริการวางระบบโปรแกรมบัญชี Express  คอร์สอบรมโปรแกรมบัญชี Express  การประยุกต์ระบบงานให้เข้ากับโปรแกรมบัญชี Express ในหลากหลายธุรกิจ  และทางทีมงานยังพัฒนาให้เหมาะกับยุคกับประเทศไทย 4.0  ด้วยการเพิ่มเติมการเชื่อมต่อระบบโปรแกรมบัญชี Express   ให้สามารถ ทำงาน เป็นระบบ Express Online  และปัจจุบันพัฒนาเป็นโปรแกรมบัญชี Express on Cloud  และ โปรแกรมบัญชี Express Private Cloud  และด้วยเทคโนโลยีคลาสิคคือ Express On VPN ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสำหรับองค์กร ที่มีระบบที่หลากหลายและทรงประสิทธิภาพ ระบบหนึ่ง 
โปรแกรมบัญชี Express โทร 0892239679

โปรแกรมมี 4 ราคา แบ่งตามภาษา และจำนวนเครื่องที่ใช้งาน ลูกค้าควรเลือกให้เหมาะกับลักษณะของงาน และจำนวนผู้ใช้งานจริง เนื่องจากราคา Upgrade ระหว่าง Version ภายหลัง จะสูงกว่าส่วนต่างของการซื้อครั้งแรก

รายการ
 
 
ราคา
VAT 7%
ราคารวม
 
 
 
 
โปรแกรมบัญชี Express Single Thai 
  
19,000
1,330
20,330
Espress Single Thai/Eng
 
27,000
1,890
28,890
Express LAN Thai
  
31,000
2,170
33,170
Espress LAN Thai/Eng
 
39,000
2,730
41,730

ชุดโปรแกรมมี 2 แบบ คือ เวอร์ชั่น 1.0 และ เวอร์ขั่น 1.5  ข้อแตกต่างของชุดโปรแกรมมีดังนี้

 • การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
  • เวอร์ชั่น 1.0 ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ สามารถเรียกดูงบการเงิน ได้เลยทันที หากรายการไหนผิดพลาดสามารถกลับไปแก้ไขในหน้าบันทึกนั้น ๆ ได้ เช่น กรณีบันทึกซื้อผิด สามารถกลับไปแก้รายการซื้อนั้น ๆ แล้วสั่งให้ระบบบันทึกรายการใหม่ได้เลยทันที เวอร์ชั่นนี้จึงเหมาะกับ ลูกค้าที่ จ้างสำนักงานบัญชีปิดงบ หรือต้องการระบบเข้ามาเพื่อบริหารภายใน หรือ Internal Control เท่านั้น
  • เวอร์ชั่น 1.5 ผู้ใช้งานจะต้องเข้าไปทำการผ่านรายการเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้) งบการเงินจะมองเห็นเฉพาะรายการที่ทำการผ่านรายวัน แล้วเท่านั้น รายการใด  ๆ ที่ทำการผ่านรายวันไปแล้วเมื่อเกิดกรณีผิดพลาด ต้องไปกลับรายการ โดยวิธีการทางบัญชีเท่านั้น เช่น การออกใบลดหนี้ / ออกใบเพิ่มหนี้ / กลับรายการที่สมุดรายวัน เวอร์ชั่นนี้เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการความถูกต้องของบัญชี และทำการ ปิดงบส่งสรรพากรเอง
 • พนักงานบัญชีในบริษัท
  • เวอร์ชั่น 1.0 ใช้งานง่าย เหมาะกับการทำบัญชีขั้นต้น หรือเจ้าของกิจการที่ต้องการดูแลระบบบัญชีภายใน / การออกใบกำกับขาขาย / การบันทึกซื้อ หรือค่าใช้จ่ายต่าง ๆ / การควบคุมสต๊อกของสินค้า
  • เวอร์ชั่น 1.5 เน้นความถูกต้องของระบบบัญชี ดังนั้นเวอร์ชั่นนี้เหมาะสำหรับกิจการที่มีผู้ทำบัญชีเป็นของกิจการเอง ไม่เหมาะกับกิจการที่จ้างสำนักงานบัญชีปิดงบ

ดาวน์โหลดข้อแตกต่างระหว่าง 1.0 กับ 1.5

ราคาโปรแกรมชุด 1.0 และ 1.5 เท่ากัน ผู้ซื้อควรพิจารณาถึงเกณฑ์ในการใช้งาน เนื่องจากการเปลี่ยนเวอร์ชั่นภายหลัง มีค่าใช้จ่าย

วิธีการสั่งซื้อ

 • ลูกค้า ADD Line
 • ดาวน์โหลดใบเสนอราคาเวอร์ชั่นที่ต้องการด้านล่าง
 • กรอกรายละเอียดในใบเสนอราคา พร้อมเซ็นชื่อผู้สั่งซื้อ
 • โอนเงินชำระ ตามยอดในใบเสนอราคา
 • ถ่ายรูปหลักฐานการโอนชำระ และใบเสนอราคา
 • ส่งมาที่ LINE ID ด้านบน
 • ทางฝ่ายขายจะโทรหาเพื่อนัดวันติดตั้ง

สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า LINE Promotion

 • ฟรี Remote แก้ไขปัญหา 6 เดือน
 • ฟรี คอร์สอบรมพื้นฐานการใช้งานโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส 2 ท่าน
 • ฟรี ส่วนลดพิเศษ สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเรียนคอร์สประยุกต์การใช้งาน
 • ฟรี บริการนำเข้าฐานข้อมูล ลูกค้า / ผู้จำหน่าย / รายละเอียดสินค้า

ดาวน์โหลดใบเสนอราคาโปรแกรมบัญชี Express / ใบสั่งซื้อ

ราคา และเงื่อนไข ตลอดจนโปรโมชั่นต่าง ๆ จะแสดงอยู่ในใบเสนอราคา 

ที่

รายการ

ราคา

1.0

1.5

1.

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส แบบใช้งานเครื่องเดียว เมนูภาษาไทย
 
19,000 บาท
2.
โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส แบบใช้งานเครื่องเดียว เมนูภาษาไทย/อังกฤษ
27,000 บาท
3.
แบบใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (ในวง LAN เดียวกัน) เมนูภาษาไทย
31,000 บาท
4.
แบบใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (ในวง LAN เดียวกัน) เมนูภาษาไทย/อังกฤษ
39,000 บาท

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้งานโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส หรือโปรแกรม Express

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ง่ายต่อการใช้งาน

1. โปรแกรมบัญชี Express ถูกออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน เมนูไม่ซับซ้อน

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ง่ายต่อการใช้งาน โทร. 089-223-9679

2. โปรแกรมบัญชี Express มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบ ปิดงบส่งสรรพากรได้เลย

เมื่อมีการบันทึกรายการซื้อ / ขาย / รับเงิน / จ่ายเงิน หรือบันทึกข้อมูลรายวันต่าง ๆ ระบบจะทำการผ่านข้อมูลไปยังรายวัน และส่งต่อไปแยกประเภททันที (1.5 ต้องเข้าไปผ่านรายการ) ทำให้เราสามารถเรียกงบการเงินต่าง ๆ ขึ้นมาดูได้ทันทีเช่นกัน ทั้งลูกค้ายังสามารถสร้างงบการเงิน หรืองบวิเคราะห์ทางการเงินที่ต้องการเองได้

โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ตัวอย่างรายงานภาษี โทร. 089-223-9679

3. โปรแกรมบัญชี Express สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย / ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ออกจากโปรแกรมบัญชีได้เลย

เมื่อมีการบันทึกรายการประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อ หรือ รายการขาย และหัก ณ ที่จ่าย หากมียอดภาษีซื้อ / ภาษีขายหรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมสามารถออกรายงานภาษีต่าง ๆ ได้เลยทันที ทั้งยังสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายจากระบบเพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ประกอบการจ่ายเงินได้ทันทีเช่นกัน

4. โปรแกรมบัญชี Express จะบันทึกซื้อเข้า หรือจะบันทึกขายออก สินค้าตัดสต๊อกได้เลยทันที

มองเห็นยอดคงเหลือ สามารถนำไปวิเคราะห์ยอดซื้อ และยอดขายได้อย่างแม่นยำ มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการ / รับเข้า / จ่ายออก / รับคืน หรือของแถม ( Stock Movment)

5. โปรแกรมบัญชี Express จะบันทึกซื้อเชื่อ หรือขายเชื่อ ระบบตั้งหนี้ให้อัตโนมัติ สามารถมองเห็น Aging ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้ทันที

6. มีระบบทะเบียนทรัพย์สิน สามารถคำนวณค่าเสื่อมได้เลย

รายละเอียดการโอนเงินชำระค่าสินค้า / บริการ

ลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท ไอซีทีบิซ จำกัด ประเภท ออมทรัพย์ ดังรายละเอียดด้านล่าง

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี บริษัท ไอซีทีบิซ จำกัด สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์

เลขที่บัญชี 865-0-47242-9

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ชื่อบัญชี บริษัท ไอซีทีบิซ จำกัด สาขา แฟชั่นไอส์แลนด์ 

เลขที่บัญชี 720-2-58958-4

ราคา และเงื่อนไข ตลอดจนโปรโมชั่นต่าง ๆ จะแสดงอยู่ในใบเสนอราคา 

ที่รายการราคา1.01.5
1.โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส แบบใช้งานเครื่องเดียว เมนูภาษาไทย19,000 บาท
2.โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส แบบใช้งานเครื่องเดียว เมนูภาษาไทย/อังกฤษ27,000 บาท
3.แบบใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (ในวง LAN เดียวกัน) เมนูภาษาไทย31,000 บาท
4.แบบใช้งานไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (ในวง LAN เดียวกัน) เมนูภาษาไทย/อังกฤษ39,000 บาท

ส่งหลักฐานการโอนเงินชำระมาที่ E-mail : online@siamict.com หรือ

ถ่ายรูปหลักฐานการโอนเงินชำระ ส่งมาที่ LINE ID: siamict หรือ smart289

คำติชมจากลูกค้า หนึ่งในกำลังใจสำคัญ และเป็นแรงผลักดันให้เราเกิดความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการให้บริการอย่างเต็มความสามารถ

ขอบคุณสำหรับบริการดีๆ และความเอาใจใส่ที่มีให้ครับ
คุณวิชาญ
Accounting Manager บริษัท เอ็ม.เค.บี. กรุ๊ป จำกัด
บริการรวดเร็ว ติดตั้งแป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อย ฟรีคอร์สอบรมให้ด้วย ขอบคุณค่ะ
คุณรัตติมา
Account Assistant Manager บริษัท สร้างสรรค์ จำกัด