โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429

รายละเอียดโปรแกรม / ดาวน์โหลดใบเสนอราคา

Version Single จำกัดใช้งานได้เครื่องเดียว ราคา ชุด 1.0 บริหารภายใน  ชุด 1.5 Audit
Express Windows Single* For Thai  เมนูภาษาไทย 19,000 บาท
Express Windows Single* For Thai /English  เมนูภาษาไทย / อังกฤษ 27,000 บาท
Version LAN ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง ในวง LAN เดียวกัน ราคา ชุด 1.0 บริหารภายใน ชุด 1.5 Audit
Express Windows LAN* For Thai เมนูภาษาไทย 31,000 บาท
Express Windows LAN* For Thai /English เมนูภาษาไทย/อังกฤษ 39,000 บาท

 

ข้อแตกต่างระหว่างชุดโปรแกรม 1.0 และ 1.5

 

เหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้งานโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส

1.  ออกแบบมาให้ใช้งานง่าย เมนูไม่ซับซ้อน

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429

 

 

2. ฟังก์ชั่นการใช้งานครบ ปิดงบส่งสรรพากรได้เลย

เมื่อมีการบันทึกรายการซื้อ / ขาย / รับเงิน / จ่ายเงิน หรือบันทึกข้อมูลรายวันต่าง ๆ ระบบจะทำการผ่านข้อมูลไปยังรายวัน

และส่งต่อไปแยกประเภททันที (1.5 ต้องเข้าไปผ่านรายการ) ทำให้เราสามารถเรียกงบการเงินต่าง ๆ ขึ้นมาดูได้ทันทีเช่นกัน

ทั้งลูกค้ายังสามารถสร้างงบการเงิน หรืองบวิเคราะห์ทางการเงินที่ต้องการเองได้

 

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429

 

3. พิมพ์รายงานภาษีซื้อ / ภาษีขาย / ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ออกจากระบบได้เลย

เมื่อมีการบันทึกรายการประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นรายการซื้อ หรือ รายการขาย และหัก ณ ที่จ่าย หากมียอดภาษีซื้อ / ภาษีขาย

หรือภาษีหัก ณ ที่จ่าย โปรแกรมสามารถออกรายงานภาษีต่าง ๆ ได้เลยทันที ทั้งยังสามารถออกใบหัก ณ ที่จ่ายจากระบบ

เพื่อให้ลูกค้านำไปใช้ประกอบการจ่ายเงินได้ทันทีเช่นกัน

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429

 

 

4. จะบันทึกซื้อเข้า หรือจะบันทึกขายออก สินค้าตัดสต๊อกได้เลยทันที

มองเห็นยอดคงเหลือ สามารถนำไปวิเคราะห์ยอดซื้อ และยอดขายได้อย่างแม่นจำ

มีรายงานแสดงการเคลื่อนไหวของสินค้าแต่ละรายการ / รับเข้า / จ่ายออก / รับคืน หรือของแถม ( Stock Movment)

 

5. จะบันทึกซื้อเชื่อ หรือขายเชื่อ ระบบตั้งหนี้ให้อัตโนมัติ สามารถมองเห็น Aging ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ได้ทันที

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429

6. มีระบบทะเบียนทรัพย์สิน สามารถคำนวณค่าเสื่อมได้เลย

ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429
ตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส โทร 091-223-2429

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายขาย โทร. 091-223-2429