โปรแกรมบัญชี Express โทร 0892239679 คุณสมาร์ท

โปรแกรมบัญชี Express เป็นโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปและเป็นโปรแกรมบัญชีที่พัฒนาโดยผู้ผลิตคนไทย จากการรวมตัวกันของโปรแกรมเมอร์ และนักบัญชีที่ต้องการโปรแกรมที่เป็นหนึ่งเดียวที่รวมระบบงานพื้นฐานบัญชี ทุกระบบมารวมกัน เพื่อให้ใช้งานโปรแกรมเดียวแต่สามารถเชื่อมโยงระบบงานพื้นฐานต่างๆ ของธุรกิจเข้าด้วยกันถึง 12 ระบบงาน และเป็นโปรแกรม

ที่ได้รับรองมาตรฐานซอฟแวร์ ที่สรรพากรรับรอง พร้อมทั้งมีคุณสมบัติอันครบถ้วนในการการจัดทำบัญชี ทำให้สามารถประยุกต์ใช้และเริ่มต้นการใช้งานระบบบัญชีอย่างรวดเร็ว

โปรแกรมบัญชี Express สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายธุรกิจ เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งานคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยความโดดเด่นด้านการใช้งานที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว และมีการพัฒนาแก้ไขปรับปรุงจุดบกพร่องหรือผู้ลดข้อผิดพลาดด้านโปรแกรม (Bug) อย่างสมำเสมอและรวดเร็ว พร้อมทั้งให้ลูกค้าสามารถส่งไฟล์ข้อมูลที่ผิดพลาดที่เกิดขึ้น ที่พบให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว และมีทีมบริการ
หลังการขายที่มีมาตรฐานการบริการ

โปรแกรมบัญชี Express เป็นที่ยอมรับในกลุ่มผู้ใช้และลูกค้าซึ่งเป็นจุดแข็งที่ผู้พัฒนาหรือโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปรายอื่นไม่สามารถต่อกรได้   สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าทีใช้โปรแกรมอยู่เดิม และมีการแนะนำให้เพื่อนฝูงหรือคนที่มองหาโปรแกรมบัญชีมาใช้งานได้ลองเลือกใช้โดยระบุว่า “หากไม่อยากปวดหัวเรื่องระบบงานบัญชี ” ให้เลือกใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express แล้วจะไม่ผิดหวัง

โปรแกรมบัญชี Express ควรเลือกซื้อโปรแกรมบัญชีผ่านตัวแทนจำหน่าย ทีได้มาตรฐาน มีการให้บริการติดตั้งโดยทีมติดตั้งมาตรฐานเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์  ไม่ว่าจะเป็นการไปติดตั้งให้ถึงสำนักงาน หรือการรีโมทติดตั้งเพราะถ้าติดตั้งได้ถูกต้องเหมาะสม การสำรองข้อมูล การกู้หรือการย้ายสิทธิ์โปรแกรมบัญชีภายหลังจะสะดวกมาก มีการเชื่อมต่อเครื่องแม่ข่ายและเครื่องลูกข่าย  มีการจัดศูนย์อบรมพิเศษ และมีผู้เชี่ยวชาญคอยเป็นที่ปรึกษา แล้วรับรองได้ว่า โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่ซื้อไป นั้นคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนอย่างแน่นอน