ระบบบัญชีออนไลน์

“Smart Server Online หรือระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ” คือ ระบบคลาวด์ส่วนตัว (Private Cloud ) สำหรับธุรกิจออกแบบมาเพื่อรองรับกับระบบโปรแกรมบัญชี ให้เชื่อมต่อผ่านระบบออนไลน์ หรือ ผ่านอินเตอร์เน็ต ในองค์กรของลูกค้า ให้สามารถเรียกใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอย่างปลอดภัย จากทุกที่ ทุกเวลา โดยระบบ Server ตั้งอยู่ ณ สำนักงานของลูกค้าเอง ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตภายในสำนักงานของท่าน เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อและใช้งานโปรแกรมบัญชีผ่านระบบออนไลน์ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานอย่างสะดวกด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ตามโครงสร้างพื้นฐานที่ลูกค้ามีอยู่ ประกอบไปด้วย

1. ระบบ Internet ทั้ง ADSL,Lead Line ฝั่งต้นทาง คือสำนักงานใหญ่ของลูกค้า ฝั่งปลายทาง อินเตอร์เน็ตทั่วไป หรือระบบ 3G,4G ผ่านโทรศัพท์มือถือ

2. Computer Server ( Smart Cloud Server Online คือ เซอร์เวอร์ ออนไลน์สำเร็จรูปพร้อมใช้งานมีระบบความปลอดภัยได้มาตรฐานและปรับระบบให้เชื่อมต่องานออนไลน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว )

3. การจัดการอุปกรณ์เน็ตเวิร์ค (Router Configuration )

4. การเพิ่มระบบความปลอดภัย (ระบบยืนยันตัวตน Authentication, การเข้ารหัสข้อมูลSecure Sockets Layer (SSL) การควบคุมช่องทางการสื่อสาร Firewall Security)

5. โปรแกรมเชื่อมต่อที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ไอสมาร์ท คอนเน็คชั่น ( iSmart Connection )

ระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ เป็นเทคโนโลยี แบบ คลาวด์ส่วนตัว ( Private Cloud ) เพื่อจุดประสงค์หลักในการใช้งานกับโปรแกรมระบบบัญชีสำเร็จรูป ทั่วไปให้สามารถ ออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เรียกใช้งานโปรแกรมจากที่ไหนก็ได้เมื่อเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Anywhere Internet Access) พร้อมบริการหลังการขาย การให้คำปรึกษา และบริการดูแลหลังการขาย ทำให้ลูกค้าใช้งานระบบโปรแกรมบัญชีผ่านระบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ที่มีอินเตอร์เน็ต หรือ ลูกค้ามีสาขาย่อย หรือ การทำงานนอกสถานที่ โดยที่ไม่มีความรู้ด้านไอทีและความรู้ทางเทคโนโลยมี มากนัก ก็สามารถที่จะมีระบบออนไลน์ให้กับธุรกิจหรือองค์กร ภายใต้งบประมาณการลงทุนตามความเหมาะสมสามารถเป็นเจ้าของได้ (Ownership ) แม้ไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่หรือองค์กรข้ามชาติ ซึ่งเราได้นำเอาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้กันในกลุ่มธุรกิจธนาคาร หรือบริษัทมหาชน ให้ลูกค้าทั่วไปได้เข้าถึงในราคาคนไทย ในเทคโนโลยีที่เทียบเท่าซึ่งโดยปกติแล้วต้องลงทุนด้วยงบประมาณที่สูงมาก ต้องอาศัยทีมวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นสูง แต่ทางทีมงานได้ตะหนักถึงการพัฒนาและประยุกต์ให้เข้ากับระบบงานด้านโปรแกรมบัญชี ให้รองรับการออนไลน์และให้เข้ากับรูปแบบธุรกิจของคนไทย จึงพัฒนาระบบ Smart Cloud Server Online ขึ้นมาเป็นรายแรกและรายเดียว โดยการนำเทคโนโลยี ระดับเอ็นเตอร์ไพร์ มาเป็นต้นแบบในการออกแบบระบบ ให้เหมาะสมกับระบบงานของคนไทยให้ประยุกต์ใช้งานด้านการออนไลน์ กับโปรแกรมบัญชีที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสม ทำให้ไม่ต้องปรับรูปแบบการใช้ หรือเขียนโปรแกรมขึ้นใหม่แต่อย่างใด รองรับโปรแกรมบัญชีทีมีอยู่แล้ว ให้ทำงานผ่านระบบออนไลน์อย่างราบรื่นและคุ้มค่าการลงทุน ภายใต้สภาวะแวดล้อมการแข็งขันในปัจจุบัน ลูกค้าเป็นเจ้าของระบบทั้งหมด 100% ทั้งระบบโปรแกรมบัญชี และระบบเซอเวอร์ออนไลน์ Smart Cloud Server Online (SCS) ระบบงานทั้งหมดติดตั้ง อยู่ ณ สำนักงานของลูกค้า หรือสถานที่ลูกค้ากำหนด ข้อมูลสำคัญทางระบบบัญชีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของลูกค้าตลอดเวลา สามารถบริหารจัดการระบบได้ด้วยตนเองไม่ต้องกังวลว่าข้อมูลสำคัญหรือระบบงานบัญชี ซื่งเป็นหัวใจของธุรกิจ จะตกอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานหรือบุคคลอื่นซึ่งไม่สามารถไว้วางใจได้ และอาจมีปัญหาข้อมูลรั่วไหล และไม่สามารถการควบคุมหรือต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการข้อมูลสำคัญทางบัญชี โดยเราจะเป็นเพียงที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงให้ท่านเท่านั้น เพื่อคอยช่วยเหลือในการดูแลระบบที่เป็นพื้นฐานเท่านั้นและท่านสามารถควบคุมความปลอดภัยโดยท่านเองทั้งหมดและสามารถจะให้ระบบงานเป็นออนไลน์ หรือ ออฟไลน์ (ไม่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ) ซึ่งกำหนดช่วงเวลาทำงานตามต้องการได้ เช่น ระบบทำงานเฉพาะวันทำการจันทร์ถึงเสาร์ ปิดระบบทุกเที่่ยงคืน หรือวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ เป็นต้น ระบบออนไลน์ ที่ท่านสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวท่านเอง 100%