คอร์สอบรม-สัมมนา

คอร์สอบรมโปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส (Express Tranning) ฟรี สำหรับลูกค้า
ด้วยปัญหาหลักในการเริ่มต้นใช้ โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส นั้นก็คือไม่รู้จะเริ่มอย่างไร เริ่มที่ไหน ทำอะไรบ้าง และข้อเรียกร้องจากกลุ่มลูกค้า ที่ได้ไว้วางใจให้เราเป็นผู้ช่วยเหลือ และให้บริการทางด้านโปรแกรมบัญชี express ซึ่งในฐานะที่เรา เป็นบริษัทที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express และโปรแกรมบัญชี อื่นๆ เราจึงสร้างมาตรฐานใหม่ด้วยการให้การอบรมแบบพิเศษ ให้กับกลุ่มลูกค้าและผู้ที่สนใจ การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมบัญชี ที่ทางเราจัดจำหน่าย โดยช่วงแรกที่เราได้ดำเนินการ ก็คือ โปรแกรมบัญชีเอ็กซ์เพรส ( Express Account Software ) โดยเรามีวิทยากรผู้ชำนาญและมีประสบการณ์ หลากหลายสาขามาเป็นวิทยากรณ์ โดยแบ่งออกเป็นหลักสูตรหรือคอร์ส หลักๆ คือ