บริการกู้ระบบ Server และ ระบบโปรแกรมบัญชี Express

บริการกู้ระบบโปรแกรมบัญชี Express กู้ระบบ Server Express บริการกู้ข้อมูลและกู้ระบบโปรแกรมบัญชี Express

เมื่อระบบเครื่องแม่โปรแกรมบัญชี express ของท่านมีปัญหา ด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่ทางเรามีทีมงานให้บริการกู้ระบบโปรแกรมบัญชี Express พร้อมทั้งข้อมูลระบบบัญชีของท่าน ให้คืนกลับมาดังเดิม หรือบางส่วน ไม่ว่าจะเป็นแค่ในส่วนระบบการใช้งานโปรแกรมบัญชีในเบื้องต้นก่อน และนำข้อมูลที่ท่านเคยสำรองไว้มาใช้งาน ในกรณ๊ที่ท่านได้มีการสำรองข้อมูลโปรแกรมอย่างสม่ำสมอ หากท่านไม่ได้สำรองระบบใดๆเลย ทีมงานอาจทำได้เพียงกู้ระบบโปรแกรมบัญชีให้ทำงานได้เท่านั้น เพราะการกู้ระบบโปรแกรมบัญชี Express นั้นจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ 1.กู้ระบบ Server ให้สามารถทำงานได้ตามปกติและให้สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชี Express ได้ก่อนในเบื้องต้น

 2. การกู้ระบบในส่วนข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่กับระบบเซอร์เวอร์เดิม หรือ ฮาร์ดดีสเดิม หรือข้อมูลที่ลูกค้าเคยสำรองไว้ให้นำมาใช้งานได้ก่อน โดยการกู้ข้อมูลจากระบบด้วยซอร์ฟแวร์ในเบื้องต้น ซึ่งในส่วนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่หากไม่สามารถกู้ได้ซอร์ฟแวร์แล้วทางทีมงานจะแนะนำให้ท่านกู้ข้อมูลผ่านระบบห้องแล็บแบบพิเศษ หรือประสานงานให้ เพราะเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้เทคนิคพิเศษและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ตามลักษณะอาการและปริมาณข้อมูล หรือเงื่อนไขของทางห้องแล็บหรือห้องปฏิบัติการกู้ข้อมูล

ด้วยทางทีมงานจะเสนอหรือแจ้งราคาค่าให้บริการในการกู้ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนดังที่กล่าวมา คือการกู้เซอร์เวอร์และโปรแกรม ให้ใช้งานได้

และส่วนของข้อมูลซึ่งหากกู้ได้บางส่วน หรือได้เต็มจำนวนทางทีมงานจะแจ้งเป็นอัตราค่าบริการไว้ให้เพื่อให้ลูกค้าทราบก่อนตกลงในการให้บริการกับลูกค้า เมื่อทางลูกค้าตกลงแล้วทีมงานจะให้บริการกู้ข้อมูลตามเงื่อนไขและข้อตกลงกันทั้งสองฝ่าย ส่วนระยะเวลาในการกู้ระบบและข้อมูลนั้นขึ้นอยู่กับระยะเวลาของแต่ละปัญหาหรืออาการที่เกิดขึ้น โดยปกติจะใช้เวลาตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 1 สัปดาห์ แล้วแต่ปริมาณปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ลูกค้าควรระมัดระวัง อย่าให้เกิดการล่มของข้อมูลจะดีที่สุด โดยเรายังมีบริการในการป้องกันข้อมูล ให้กับลูกค้าอย่างหลากหลาย ดังจะได้ชีี้แจงเป็นหัวข้อมให้ท่านได้เลือกใช้บริการตามความเหมาะสมของท่าน