ชุด Smart Startup Set

ชุด Smart Startup Set

เป็นสินค้าโปรโมชั่น ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการ ที่เพิ่งเริ่มต้น ธุรกิจ เพื่อให้มี คอมพิวเตอร์ชุดแรกเริ่มของบริษัท หรือ กลุ่มผู้ที่เริ่มจะก่อร่างสร้างธุรกิจ กัน

จึงเป็นสินค้าชุดพิเศษ ที่หวังจะเป็นการช่วยเหลือผู้เริ่มประกอบธุรกิจ ให้ได้มีคอมพิวเตอร์เครื่องแรก ที่ไว้เป็นชุดเริ่มต้น และใช้ในการทำงานสร้างรายได้ให้กับธุรกิจที่จะก่อตั้งขึ้น

อาจเริ่มในนามบุคคล คณะบุคคล หรือ บริษัทที่จะมีคอมพิวเตอร์เครืองหลักไว้ใช้งาน เป็นเครื่องแรก เป็นชุดเล็กๆ ซึ่งในชุดนี้ประกอบไปด้วยชุด สินค้าที่ประกอบด้วย

โมเดลแบบพิเศษ ที่ทางทีมงาน จัดทำขึ้นมาบน มาตรฐานหลัก ใน 3 รุ่นด้วยกัน ประกอบด้วยชุด

1.คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา ประหยัดพลังงาน Smart Startup Mobile Set ( SS-MS)

Computer + Monitor พร้อมจอ 19″  นิ้ว + พร้อมโปรแกรมบัญชี สำเร็จรูป เอ็กซ์เพรส  (โปรแกรม Express ชุด Single ) +  ระบบออนไลน์สำหรับผู้บริหาร 1 Account (ฟรีโฮสเนม 1 ปี )

 

Smart Startup Mini Set (SS-MS)

โปรโมชั่นเพียง

45,900 บาท

จากปกติ   49,500 บาท

 
Smart Startup Mini SET

 

 

 

2.คอมพิวเตอร์ชุดมาตรฐาน ทีทางทีมงานแนะนำ เป็นชุด มาตรฐานตั้งต้น สำหรับผู้เริ่มต้น เป็นชุดไว้สำหรับตั้งโต๊ะ  เรียกชุดนี้ว่า Smart Startup Basic Set  (SS-BS)

3.คอมพิวเตอร์ชุดเซิร์ฟเวอร์ ขนาดเล็ก สำหรับผู้เริ่มต้น เป็น เซิร์ฟเวอร์ ที่ได้มาตรฐาน แต่เป็น Server ขนาดเล็กตัวแรก ขององค์กร เรียกชุดนี้ว่า Smart Startup Server Set (SS-SS)